info@dansfabrieksilk.com

Privacy

Dit is de privacyverklaring van Dansfabriek Silk, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51576155. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van Dansfabriek Silk middels het contactformulier en emailadres van Dansfabriek Silk.

DansFabriek Silk respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Dansfabriek Silk. U dient zich ervan bewust te zijn dat Dansfabriek Silk niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, emailadres of inschrijfformulier voor de diensten van Dansfabriek Silk, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Dansfabriek Silk en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Dansfabriek Silk worden gebruikt om u te informeren over de diensten van Dansfabriek Silk. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich afmelden door dit kenbaar te maken middels email of gebruikmaking van het contactformulier op de website.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Dansfabriek Silk. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en DansFabriek Silk.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. 

Bewaartermijn

Dansfabriek Silk bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Dansfabriek Silk. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Dansfabriek Silk worden voorafgaande de inschrijving verstrekt.